24. januar 2019

Viljen til Velfærd, Velstand og Vækst

Iværksættere, Entreprenører og Industriherrer i Provinsen

De fleste har hørt om de københavnske iværksættere, entreprenører og industriherrer, som fra midten af det 19. århundrede på hver sin måde gav deres vægtige bidrag til den økonomiske udvikling i Danmark. Det er historien om de store mænd, der skabte grundlaget for udviklingen af det moderne industrisamfund, vi kender i dag.

Hæver man blikket fra hovedstaden og ser ud i provinsen, finder man et vækstlag af iværksættere, entreprenører og industriherrer, som på tilsvarende vis bidrog til at skabe det moderne Danmark gennem deres virksomhed i de lokale samfund. Det er driftige entreprenører og forretningsmænd men også politikere og planlæggere, som på egen vis var med til at skabe grundlaget for moderniseringen og den økonomiske udvikling i det danske samfund. Det skete gennem udfoldelsen af omfattende og udstrakte aktiviteter i deres lokale område. Med fødderne solidt placeret i egen muld, tog de tidlige iværksættere sit afsæt i bondestanden, steg med tiden op i det sociale hierarki og voksede ind i det provinsielle borgerskab i kraft af deres udbredte økonomiske aktiviteter. Siden kom der en offentlig planlægning til i form af lokale og nationale udviklingsplaner, som hører til for at fuldende billedet af udbredelsen af det moderne industrielle fremskridt i provinsen.

Antologien Viljen til Velfærd, Velstand og Vækst opsporer historien om en række entreprenante iværksættere, som gjorde en afgørende forskel på udviklingen i deres hjemegn omkring Limfjorden. Det er historien om driftige erhvervsfolk og visionære lokalpolitikere med en udtalt ambition om at skabe gode rammer for udviklingen af velfærd og velstand i lokalsamfundet. Det er også historien om industriherren, som går fra at være samfundets økonomiske omdrejningspunkt til at blive en miljøbelastning for befolkningen i slutningen af det 20. århundrede. Endelig er det historien om den vigtige rolle stat og kommune spillede for industrialiseringen gennem egnsudviklingsstøtte, byplanlægning, miljølovgivning og udvikling af en regional infrastruktur i form af havnebyggeri og broer i provinsen.

Museum Sallings bidrag til antologien er skrevet af arkivar Niels Mortensen, Skive Byarkiv. Det handler om af egnens markante entreprenører, proprietær Per Odgaard, Ny Skivehus. Han købte i 1874 Tastumgård i Kobberup sogn, hvor han ved siden af landbruget også etablerede mejeri og teglværk. I 1890’erne gik han ind i den givtige tørveproduktion, og i 1901 købte han herregården ”Ny Skivehus”, der lå lige udenfor den daværende Skive by. Det var beliggenheden lige op ad byen, Odgaard var interesseret i: Han ønskede at udstykke den fjernest liggende del af ejendommen til husmandsbrug (Bakkedraget) og resten til virksomheder og boliger. Kort sagte – skabe sin egen bydel.

Fra 1903 til 1907 var Odgaard (med)initiativtager til oprettelse af seks fabrikker ved gaderne Odgårdsvej og Godthåbsvej. På Odgårdsvej anlagdes Skivehus Tobaksfabrik, A/S Jydsk Motor- og Maskinfabrik og A/S Jydske elektriske Bomulds- og Linnedvæverier. På Godthåbsvej en børstetræsfabrik, Skivehus Cementstøberi og Skivehus Asfalt- og Tagpapfabrik. Den kolossale anlægsaktivitet kronedes af Per Odgaards private elektricitetsværk på Ny Skivehus. 

Oversigten over fabrikkerne angiver Per Odgaards spændvidde. Han var ikke bange for at investere i "det nye": elektricitetsværk, bilfabrik (motor- og maskinfabrikken) og et af landets mest moderne væverier med alle maskiner drevet af elektricitet. Per Odgaard deltog ikke i den daglige drift, han var "manden med pengene", der kunne sætte tingene i gang, men alligevel var han blandet ind i så mange ting, at han sled sig selv op og døde i en alder af 58 år. 

Antologien er udgivet af Center for Kulturarvsforskning og –formidling, som er et samarbejde mellem Limfjordsmuseernes Samvirke og Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet.

For yderligere oplysninger henvendelse til:

Byarkivar Niels Mortensen

T: 9915 7753

E: nimo@museumsalling.dk

 museum-salling/odgaard.jpg

Viljen til Velfærd, Velstand og Vækst. Iværksættere, Entreprenører og Industriherrer i

Provinsen af Michael F. Wagner (red.), 2018, 271 sider, Bogen kan købes på Skive Museum for 298,00 Kr.

Læs mere om Museum Salling

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også

bubblemedia