Skive Fjernvarme a.m.b.a. - byens leverandør af CO2-neutral varme

Langt hovedparten af varmen fra Skive Fjernvarme er produceret på CO2-neutrale brændsler og over 90 % af varmen er produceret på biomasse.

Vi har længe arbejdet på at fremtidssikre fjernvarmen. Det betyder at du får varme produceret på et moderne anlæg og over 90 % af varmen er grøn og CO2-neutral.

Samtidig er en stor del af varmeproduktionen, overskudsvarme fra elproduktion som sikrer en meget høj udnyttelse af biobrændslerne - og dette er godt for både klimaet og miljøet.

Med fjernvarme i boligen er det ikke blot nemt og billigt for dig, men din bolig bliver det gør også din bolig mere salgbar.

Hvis du har fjernvarme i din bolig bliver den mere værd og huset bliver mere attraktivt for eventuelle købere fordi:
- Prisen på fjernvarme er stabil
- Fjernvarme giver et plus i den samlede boligøkonomi
- Fjernvarme er nem, hverken sviner eller lugter og fylder ikke meget i bryggers eller kælder
- Ansvar og opgaver med oliefyr undgås
- Fjernvarme giver huset en bedre energi- og klimaprofil

En sidstes stor fordel ved at have/få fjernvarme i boligen er at du kan undgå et nedslag i prisen fordi køber ønsker fjernvarme frem for oliefyr/naturgas.

Undersøgelser viser at huse med fjernevarme bliver solgt til en højere pris end huse uden.

bubble