Gode muligheder for uddannelse i Skive Kommune.

Det er vigtigt at fastholde de mange unge mennesker i uddannelse på de mange uddannelsesinstitutioner i Skive Kommune. Se dem her.

Ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og andre undervisningstilbud:

Center for Kommunikation og Undervisning – tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning til borgere med erhvervet eller medfødt handicap.

Erhvervsakademi Dania – tilbyder kortere videregående uddannelser til datamatiker, bachelor i e- handel og multimediedesigner.

Produktionsskolen – undervisningsalternativ for unge der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Skive Handelsskole – tilbyder HG, HHX

Skive College

Skive Seminarium er en del af VIA University College – tilbyder læreruddannelse

Skive Gymnasium og HF – tilbyder HF og STX

Skive Tekniske Skole – tilbyder HTX og diverse erhvervsuddannelser

Social- og sundhedsuddannelsen – tilbyder uddannelserne til social- og sundhedshjælper , social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent.

VUC Skive-Viborg – tilbyder enkeltfag og HF.

Skive Kommune har i alt 16 folkeskoler fordelt på 20 undervisningssteder over hele Salling og Skive.

Aakjærskolen
Ådalsskolen
Balling Skole
Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud, Breum, Jebjerg og Fursund Skole
Brårup Skole
Durup Skole
Glyngøre Skole
Hem Skole
Højslev Skole
Krabbeshus Heldagsskole – en af regionens største skoler for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.
Nr. Søby Skole
Oddense Skole
Resen Skole
Roslev/Hjerk-Harre Skole
Skivehus Skole
Tieren – Skive kommunes 10 klasse.
Vestsalling Skole og Dagtilbud, Lem, Rødding og Balling skole
Ørslevkloster Skole
Ungdomsskolen-Skive, tilbyder elever fra 7. klasse og op til det fyldte 18. år fritidsundervisning.

Private skoler
Friskolen i Skive
Krabbesholm Højskole
Salling Ungdomsskole
Rødding Friskole – Friskolen i Vestsalling
Thise Friskole


 

bubble